Predavanje o Mahatmi Gandhiju

Povodom obilježavanja 150. obljetnice rođenja Mahatme Gandhija, u ponedjeljak 7. listopada u dvorani A-128 u 12.30, dr. Shobhana Radhakrishna održat će predavanje Transformational Leadership of Mahatma Gandhi. Pozivamo sve zainteresirane na predavanje i kratku zakusku Više o predavačici dostupno je na poveznici.

Predavanje o Mahatmi Gandhiju

Povodom obilježavanja 150. godišnjice rođenja Mahatme Gandhija, u ponedjeljak 7. listopada 2019. u 12.30 u dvorani A-128 dr. Sobhana Radhakrishna održat će predavanje Transformational Leadership of Mahatma Gandhi. Pozivamo sve zainteresirane na predavanje i kratku zakusku. Više o predavačici na poveznici.

Diplomski studij indologije

PROGRAM DIPLOMSKOGA STUDIJA INDOLOGIJE PREDMETI 1. Indologija – metode, područja, pomagala, zadatci ECTS:            2 + 2 Jezik: hrvatski Trajanje: 2 semestra Status: obvezni Oblik nastave: predavanje i seminar (i mentorski rad) Uvjeti: preddiplomski studij indologije Ispit: pismeni (i/ili usmeni) … Nastavi čitati

Preddiplomski studij indologije

PROGRAM PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA PREDMETI (ostvaruju se u semestralnim kolegijima, seminarima i vježbama) 1. Indoeuropeistika ECTS: 4 Jezik: hrvatski Trajanje: 2 semestra (dva proseminara) Status: obvezni Oblik nastave: uvodni proseminar Uvjeti: Elementi sanskrtske gramatike, sanskrtski seminari 1 i 2 Ispit: nema; … Nastavi čitati

Uvod u indijsku filozofiju

Syllabus: Uvod u indijsku filozofiju (Preuzmi PDF / Preuzmi MS Word) Filozofski fakultet Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije Syllabus Naziv kolegija: Uvod u indijsku filozofiju Nastavnik: Mislav Ježić ECTS: 3 boda Jezik: hrvatski (ako se pokaže potreba, engleski ili … Nastavi čitati