Opis studijskoga programa indologije

STUDIJ INDOLOGIJE

EUROPSKI SUSTAV PRIJENOSA BODOVA

UVOD

Studij indologije neizostavan je dio programa sveučilišta u svijetu koji uključuju pojedinu nacionalnu kulturu u kontekst međunarodne kulture suvremenoga svijeta. Više je nego svaki šesti stanovnik Zemlje Indijac. Indija je po broju stanovnika jedna od dvije najveće zemlje na svijetu. Po kulturnoj baštini s njom se u povijesti čovječanstva mogu mjeriti samo rijetki i veliki kulturni krugovi. Po suvremenim mjerilima, to je jedna od najdinamičnijih zemalja na svijetu i jedna od nuklearnih sila. To je zemlja pred kojom stoje veliki izazovi, ali u kojoj vrhunski dometi znanosti i tehnologije dosežu vrhunske svjetske domete. Negativno izraženo, nacionalna kultura sa svojim humanističkim znanostima, koja ne bi uključivala indologiju, bila bi provincijalna, i svakako nedorasla europskoj i zapadnoj civilizaciji.

Za hrvatsko gospodarstvo Indija može biti dragocjen partner i golemo tržište.

Studij indologije kakav se ovdje predlaže, i kakav se – uza sve bitne organizacijske promjene i prilagodbe suvremenim europskim programima – nastavlja na skoro polustoljetnu tradiciju indologije na Zagrebačkome sveučilištu, i na više od stoljeća i četvrt (od 1874. g.) tradicije nastave sanskrta na njem, usporediv je sa studijima indologije u Europi, Sjedinjenim državama, Kanadi, Australiji, Indiji ili Japanu.

On nije kopija nijednoga od njih, jer su i oni međusobno vrlo raznoliki i svaki se uklapa u sustav humanističkih ili interdisciplinarnih studija na svojem sveučilištu, ali ipak gotovo svi imaju neke zajedničke osobine, a te osobine dijeli s njima i program koji ovdje predlažemo. On je vrlo blizak programima studija indologije npr. na sveučilištima u Bonnu, Tübingenu, Hamburgu, Leidenu, Edinburghu, Oxfordu, Zürichu ili Krakowu. Od vrlo zanimljivih studija na School of Oriental and African Studies u Londonu, na Südasien-Institut-u u Heidelbergu, ili na South Asia Regional Studies Department u Philadelphii razlikuje se po tom što mi nemamo stručnjaka za Indiju među povjesničarima, povjesničarima umjetnosti, muzikolozima, filmolozima, geografima, antropolozima, politolozima, ekonomistima, tehnolozima itd. da ponudimo toliko interdisciplinarnih kombinacija koliko to mogu te ustanove. Možda se najviše razlikuje od studija poput onih u Charlottesvilleu u Virginii, odakle sveučilište organizira svojim studentima gotovo sav studij na drugim sveučilištima u Sjedinjenim državama i u Indiji, za što treba mnogo novaca i međusveučilišne koordinacije, a ne treba vlastitih stručnjaka.

Sa spomenutim sveučilišnim studijima u Europi s kojima je naš program najsrodniji on dijeli u prvome redu sadržaje koji su bitan sastavni dio indologije: nastavu iz vedskoga, sanskrta, prakrta i nekoga novoindijskoga jezika (hindskoga); zatim nastavu iz indijske povijesti, književnosti, religija i filozofije; a kao neki od njih, nudi i avestičke i staroperzijske seminare da pruži indoiranistički kontekst studiju vedskoga i sanskrta. Kao što oni traju 4 ili 5 godina, naš program traži 8 semestara za prvostupnika, a 10 za magistra. No, kako smatramo da mi studentu propisujemo samo maximum minimi, tj. najmanje obveze koje mora ispuniti po semestru, a ne ograničujemo ga (svojim programom, ako takva ograničenja ne nametne Fakultet ili Sveučilište) da upiše koliko god može više, obveze se načelno mogu svršiti i u kraćem roku (kako predviđa bolonjski proces), ali pretposavljamo da će to biti rijetka iznimka. Tako, npr. za razliku od studija u Bonnu koji traje 8 semestara, naš program obuhvaća 8 semestara preddiplomskoga i 2 semestra diplomskoga studija, a i bonnski i naš će svršivati naslovom magistra. Većina drugih sveučilišta taj naslov podjeljuje nakon 10 semestara. U Njemačkoj je još uvijek čest slučaj da prvi stupanj traje dvije godine, a drugi 3, što za struku nije loše. Neki programi ne specificiraju trajanje studija, nego broj upisanih tečajeva (predmeta) ili postignutih bodova. Zanimljiv je primjer studija u Pune-i, u Indiji, koji traje 3 godine, ali tek nakon diplome iz nižega studija sanskrta koji traje 1 godinu, a poslije te 4 godine nudi magistarski studij od 2 godine. Studiji na njemačkim sveučilištima ne zahtijevaju predznanje iz indijskih jezika, ali zahtijevaju poznavanje jednoga ili dvaju europskih jezika (pored njemačkoga), pa nam se ne čini pretjeranim zahtijevati za upis na indologiju u Zagrebu poznavanje najmanje jednoga svjetskog jezika (najvjerojatnije engleskoga). Kombinacije studija indologije s drugima na njemačkim su i britanskim sveučilištima često dvodisciplinarne, ili čak trodisciplinarne. Na našem Fakultetu smatramo da se naš studij mora kombinirati još s jednom studijskom grupom (u dvodisciplinaran studij). Zbog te kombinacije, i zbog složenosti studija indologije da bi bio međunarodno usporediv po sadržajima (učenje više jezika i više bitnih vidova kulture), smatramo da prvi stupanj mora biti četverogodišnji, ali smo diplomski studij zamislili kao jednogodišnji studij, uglavnom izboran i usmjeren na izradu magistarskoga rada (ili diplomskoga, kako se već bude zvao). Dakle, cio je studij zamišljen kao petogodišnji, a poslije toga se otvara mogućnost doktorskoga studija.

Povezanost sa suvremenim spoznajama i metodama u svijetu provjerava se redovito u međunarodnoj suradnji i na međunarodnim konferencijama, od kojih jednu, Dubrovnik International Conference on Sanskrit Epics and Purāṇas i sami organiziramo, a u svijetu se smatra jednom od najboljih na tome području.
Dosadašnja iskustva pokazala su da je studij indologije zahtjevan, ali da ga motivirani studenti sa zadovoljstvom prate, i postižu očekivana znanja, osposobljenost i vještine. Osim toga, on u dvodisciplinarnim kombinacijama bitno pridonosi dubini i širini naobrazbe i osposobljenosti i onih studenata koji će se u životu posvetiti drugoj struci.
Studij će jamačno biti otvoren pokretljivosti studenata kada se ona institucionalno razvije. Do sada je na individualnoj razini redovito bila uspješna.

Za studij indologije trebale bi biti zainteresirane hrvatske tvrtke koje žele suradnju s Indijom, hrvatska diplomacija, biblioteke, instituti i kulturne ustanove. U svijetu se takvi studiji hvale traženošću u gospodarstvu i zbog posebnih načina razmišljanja i posebnih osposobljenosti koje razvijaju u studenata.

***

Preuzmite cjelovit program s popisom predmeta i bodovnim sustavom u formatu  PDF ili MS Word.