Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 i 2

Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 i 2

Filozofski fakultet

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

Nastavnik: izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić

Naziv kolegija: Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 i 2 (Predmet: Indijska povijest, kultura i civilizacija)

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: predavanje

Broj ECTS bodova: 2 + 2

Ciljevi kolegija: Upoznati studente s bogatom povijesti indijskog potkontinenta, od pretpovijesti, preko Indske civilizacije, dolaska Arijaca, nastanka prvih država do razvoja velikih carstava (Maurye, Gupte, Moguli) sve do britanske kolonijalne vlasti te do oslobođenja i današnje Indije.

Sadržaj kolegija: Kolegij Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 i 2 predstavlja uvod u upoznavanje indijske političke, društvene i kulturne povijesti pregledom glavnih razdoblja, dinastija i značajnih likova indijske povijesti.

Plan rada (prvi, zimski semestar: IPPP 1)

 1. tjedan: Uvod u proučavanje indijske povijesti.
 2. tjedan: Pretpovijesna Indija.
 3. tjedan : Indska civilizacija.
 4. tjedan: Dolazak Indoarijaca.
 5. tjedan: Vedska kultura. Prve monarhije i republike.
 6. tjedan: Prodor Aleksandra Makedonskog.
 7. tjedan: Rast Magadhe i Maurya. Megasthen.
 8. tjedan: Aśoka.
 9. tjedan: nasljednici Maurya – Śuṅge i Kāṇve.
 10. tjedan: Indo-grčki vladari, Kuṣāṇe, Indo-Skiti. Gandhara; veze s Rimom.
 11. tjedan: Jačanje srednjoindijskih i južnoindijskih dinastija.
 12. tjedan: Klasično doba – Gupte
 13. tjedan: Gupte, Huni.
 14. tjedan: Harṣa , Calukye, Rāṣtrakūte
 15. tjedan: južnoindijske dinastije

Plan rada (drugi, ljetni semestar: IPPP 2)

 1. tjedan: Rajputi na SZ. U Bengalu Pale i Sene. Na Dekanu dinastije Calukye, Yadave, Cole i Hoysale.
 2. tjedan: Utjecaj indijskih religija izvan Indije – Tibet i JI Azija.
 3. tjedan: Brojna mala kraljevstva. Arapi u Sindhu.
 4. tjedan: Prodori Mahmuda od Ghaznija. Muhammad od Ghura. Jačanje muslimanske moći u sjevernoj Indiji.
 5. tjedan: Delhijski sultanat. Dinastije robova. Vijayanagar. Muslimanske države.
 6. tjedan: Moguli
 7. tjedan: Moguli
 8. tjedan: Europljani u Indiji. Jačanje Marata.
 9. tjedan: Jačanje britanske Istočno indijske kompanije. Bitka kod Plasseya.
 10. tjedan: Indijski ustanak 1857. Britanska kolonijalna vlast.
 11. tjedan: Neohinduizam. Bengalska renesansa. Indijski nacionalni kongres. Muslimanska liga.
 12. tjedan: Gandhi. Amritsar. Samostalnost Indije 1947. Dioba Indije i Pakistana.
 13. tjedan: Indija od nezavisnosti: Nehru. Kašmir. Političke stranke.
 14. tjedan: Ubojstvo Indire Gandhi. Politička zbivanja od 1984.
 15. Indija danas.

Napomena: Plana rada je napravljen prema povijesno-političkim zbivanjima koja će biti stavljena u društveni i kulturni kontekst.

Obavezna literatura:

Stein, Burton: A History of India, Oxford, 2010.

Dodatna literatura:

Basham, A.L.: The Wonder that was India, New York, 1959., str.1-231

Buttala, Urvasi: The other Side of silence: voices from the Partition of India, New Delhi, 1998.

Hansen, Waldemar: The Peacock Throne. The Drama of Mogul India, New Delhi, 1996.

Hall, Richard: Empires of the Monsoon: A History of the Indian Ocean and its invaders, London, 1998.

Kulke, D.&D. Rothermund: A History of India, London&New York, 1995.

McIntosh, Jane: The Ancient Indus Valley: New Perspectives, Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC-CLIO, 2008.

The Indo-Aryans of Ancient South Asia, ed. by G. Erdosy, New York, 1995.

Lawson, Philip: The East India Company, London&New York, 1994.

Possehl, Gregory L.: The Indus Civilization, New York, 2003.

Richards, John F.: The Mughal Empire, Cambridge, 1993.

Sarkar, Sumit: Modern India 1885-1947, London, 1989.

Smith, Vincent A: Early History of India, Oxford, 1967.

Smith, Vincent A.: The Oxford History of India, Oxford, 1967.

Spear, Percival: A History of India 2, Harmondsworth, 1970.

Stern, Robert W.: Changing India: Bourgeois Revolution on the Subcontinent, Cambridge, 1994.

Thapar, Romila: A History of India 1, Harmondsworth, 1966.

Wheeler, Mortimer: The Indus Civilization, Cambridge, 1968.

Wolpert, Stanley: A New History of India, Oxford, 2004.

Na konzultacijama studenti mogu dobiti dodatne informacije o postojećoj literaturi za razna razdoblja, ovisno o njihovom zanimanju – od indske civilizacije do modernog doba.

Način provjere znanja: usmena provjera. Ispit: godišnji.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: odziv i rezultati na ispitu.