Korejski jezik 1

Naziv kolegijaKorejski jezik 1

Izvođačica: Jaewon Ryu

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: zimski semestar ak. g. 2019./2020

Status: izborni

Cilj kolegija: Savladavanje početnog stupnja korejskog jezika, uključujući osnovne značajke jezika i kulture, korejsko pismo i izgovor, osnove korejske gramatike i govorni jezik u svakodnevnom životu..

Korištene metode: Aktivan zajednički rad, vježbe, zadaće.

Sadržaj kolegija:

 1. tjedan: Osovne značajke korejskog jezika; korejsko pismo (I)
 2. tjedan: Osnovna rečenična struktura SOV; korejsko pismo (II)
 3. tjedan: Jednostavne rečenice s imenskim predikatom i kopulom biti (이다)
 4. tjedan: Jednostavne upitne rečenice; upitne i pokazne zamjenice
 5. tjedan: Posvojnost (있다/없다); brojevi (I); mjerne riječi
 6. tjedan: Nastavci za subjekt (이/가); bivanje (있다/없다); mjesto bivanja (에)
 7. tjedan: Brojevi (II); količinske zamjenice; datumi
 8. tjedan: Konjugacija glagola (I) (아/어요)
 9. tjedan: Smjer kretanja i vrijeme događanja (에)
 10. tjedan: Nastavci za objekt (을/를); konjugacija glagola (II); mjesto radnje (에서)
 11. tjedan: Perfekt (았/었어요); negacija (I) (안); svrha kretanja (으로 가요/와요)
 12. tjedan: Prijedlozi (위, 아래, 앞, 뒤)
 13. tjedan: Izražavanje uputa (으세요), naredba (지 마세요) i želja (고 싶어요)
 14. tjedan: Referat
 15. tjedan: Ponavljanje za ispit

Način polaganja ispita: referat, pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa.

Ispitna literature:

Kim Hyun-jung, Kim Jeong-a, Kim Bo-kyung (ur.) (2008). Sogang Korean New Series 1A. Seoul: KLEC Sogang University.