Hindske jezične vježbe 4

Syllabus: Hindske jezične vježbe 4

Naziv kolegija: Hindske jezične vježbe 4

Ime nastavnika: Višnja Grabovac

ECTS: 2

Status: obvezni

Oblik nastave: vježbe

Cilj kolegija: Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva

Sadržaj kolegija:

Tijekom semestra biti će obrađeno gradivo iz udžbenika Hindi – A complete course for beginners (autor: Sunil Kumar Bhatt) od desete do petnaeste cjeline uz dodatno proširivanje cjelina odgovarajućim vježbama. U nastavi će se koristiti tekstovi i ostali materijali iz različitih izvora koji će studentima biti podloga za usvajanje novoga vokabulara i jezičnih konstrukcija.

Nastavne jedinice:

Negotovi, gotovi i trajni konjuktiv

Negotovi, gotovi i trajni prezumptiv

Odnosne rečenice

Kontinuativ

Progresiv

Frekventativ

Permisivi

Pogodbene rečenice

Pasiv

Studentske obveze: redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, usvajanje vokabulara i jezičnih struktura, pisanje domaćih zadaća

Način provjere znanja: kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit