Temelji indijske civilizacije 1

Temelji indijske civilizacije 1 i 2

Naziv studija: preddiplomski studij indologije
Ime nastavnika: mr. sc. Krešimir Krnic, viši predavač
Naziv kolegija: Temelji indijske civilizacije (Predmet: Indijska povijest, kultura i civilizacija)
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: predavanje
Broj ECTS bodova:2
Ciljevi kolegija: Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.
Sadržaj kolegija: Kolegij Temelji indijske civilizacije uvodi u indijsku kulturu i civilizaciju. Daje temeljne obavijesti o njenim mnogobrojnim vidovima, osobito o ishodišnima, o vedskoj, brahmanističkoj, buddhističkoj i jinističkoj tradiciji, na kojima se temelji kasniji razvoj indijske kulture i duhovne baštine. Ujedno uvodi u posebnosti indijskoga društva, koje ocrtavaju okvir u kojem se odvijala indijska povijest.

Studentske obveze: moguće usmene (20 min) ili pismene (10 str.) prezentacije pojedinih tema (v. raspored rada) koje zamjenjuju dio ispita, te obvezni usmeni i/ili pismeni ispit

Raspored rada (prvi semestar):

1. i 2. tjedan: Indija kao zemljopisni i kulturnopovijesni prostor.
3. i 4. tjedan: Predarijska Indija
5.-8. tjedan: Korpus Veda, vrijeme i prostor nastanka, književni rodovi, vedske škole i njihove predaje
9.-12. tjedan: Sadržaji samhita, mitovi i religija, ritualizam brahmana, misaonost upanišadi, vedanta kao temelj sveindijske duhovnosti
13.-15. tjedan: vedange, vedske znanosti

Raspored rada (prvi semestar):
1.-4. tjedan: epovi, dharmaśastre, purane; vrijeme i prostor; sadržaj epova; puranska mitologija; tantrizam
5.-8. tjedan: Buddha i Jina: vrijeme, povijesne prilike, predaje o životu, nauka
9.-12. tjedan: Hinayana, mahayana, buddhistički tantrizam: škole i tekstovna predaja; jinizam; buddhizam izvan Indije; buddhizam danas
13. i 14. tjedan: Klasična Indija: povijesno vrijeme i prostor, središta, književnost i kultura
15. tjedan: Sociološke posebnosti indijskoga društva kroz povijest

Osnovna literatura:
Basham, A. L. (1954., pretisci do danas), The Wonder that was India. A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent before the Coming of the Muslims, New York.
Katičić, Radoslav (1973.), Stara indijska književnost, Zagreb. (osobito uvodna poglavlja u pojedina razdoblja i područja književnosti)

Dodatna literatura:
Nastavnik preporučuje poglavlja iz pojedinih knjiga za spremanje usmenih ili pismenih prezentacija, te za spremanje ispita.
Renou, Louis & Filliozat, Jean (sv. I: 1947., sv. II: 1953., pretisak I – II: 1985.), L’ Inde classique. Manuel des études indiennes, Paris.

Bloomfield, Maurice (1907., 1972.), The Religion of the Veda, Delhi – Varanasi

Macdonell, Arthur Anthony (1898., pretisak 1995.), Vedic Mythology, 1Strassburg, Delhi

Zaehner, Robert C. (1966.), Hinduism, London.

Oldenberg, Hermann (/1/1877., 1959.), Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, 1Berlin, Stuttgart.

Ježić, Mislav (1986.), Rgvedski himni, Zagreb.

Ježić, Mislav (1999.), Rgvedske upanišadi, Zagreb (Uvod: povijesni i društveni okvir, Obredni okvir)

Hutton, J. N. (1963.), Caste in India, London.

Wheeler, Sir Mortimer (1953.), The Indus Civilization, Cambridge.

Wheeler, Sir Mortimer (1968.), Early India and Pakistan, London.

Erdosy, George (ur.) (1995.), The Indo-Aryans of Ancien South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity, Berlin – New York.

Allchin, F. R. (ur.) (1995.), The Archaeology of Early Historic South Asia. The Emergence of Cities and States, Cambridge.

Smith, Vincent A. (/3/1958.), The Oxford History of India, Oxford.

Kulke, H. & Rothermund, D. (1968., 1990.), A History of India, London and New York.

Smith, Vincent A. (/1/1924., /4/1967.), Early History of India, from 600 B.C. to the Muhammadan Conquest, including the invasion of Alexander the Great, Oxford.