Indologija: metode, područja, pomagala i zadatci 1

Naziv kolegija: Indologija: metode, područja, pomagala i zadatci 1

Nastavnik: dr. sc. Ivan Andrijanić, doc.

ECTS: 2 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezatni kolegij za studente diplomskoga studija indologije

Oblik nastave: predavanja

Uvjeti za upis kolegija: Nema

Cilj kolegija: Pomoć studentima u izradi magistarskoga rada, u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka na njem. Upoznavanje studenata s cjelinom struke i njenih posebnih područja; pomoć studentima u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.

Korištene metode: Predavanja, zadatci, rasprave

Sadržaj kolegija: Uvod u pojam filologije, povijest filologije, povijest i pojam indologije i azijskih studija.

Plan rada po tjednima:

 1. Uvodne napomene o sadržaju i ciljevima kolegija, ulozi kolegija u studiju i načinu rada.
 2. Pojam filologije, kratka povijest filologije.
 3. Filologija i njezina posebna područja prema Milivoju Šrepelu.
 4. Uvod u pojam indologije i azijskih studija. Indološka područja.
 5. Uvod u povijest indologije: Indija u antičkih pisaca.
 6. Predodžbe o Indiji u srednjovjekovnoj književnosti, europski putnici u Indiju.
 7. Misionari i klerici i povijest indologije: Abraham Rogerius, Roberto de Nobili i dr.
 8. Preteče moderne indologije i lingvistike: Roth, Hanxleden, Cœurdoux, Filip Vesdin.
 9. Početci moderne indologije: Istočnoindijska tvrtka, Asiatic Society u Kolkati i krug oko sir Willama Jonesa.
 10. Početci moderne indologije, iranistike i poredbenoga jezikoslovlja u Njemačkoj i Francuskoj u prvoj polovini 19. stoljeća.
 11. Indologija 19. stoljeća.
 12. Indologija i azijski studiji 20. i 21. stoljeća. Indologija u Hrvatskoj.
 13. Suvremena indologija: područja, problemi i dosezi.
 14. Bibliografska pomagala i pomoćni mrežni resursi za znanstveno bavljenje indologijom 1.
 15. Bibliografska pomagala i pomoćni mrežni resursi za znanstveno bavljenje indologijom 2.

Izbor iz literature:

Bechert, Heinz & Simson, Georg von (1979.), Einführung in die Indologie, Darmstadt.

(ed.) Robert Eric Frykenberg (2003.) Christians and Missionaries in India, Cross-Cultural Communication since 1500. Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company; London and New York: Routledge.

Jauk-Pinhak, Milka (1984.) Some Notes on The Pioneer Indologist Filip Vesdin (Paulinus a Sancto Bartholomaeo), Indologica Taurinensia 12. pp. 129–137.

Rocher, Rosane (2001.) “The Knowledge of Sanskrit in Europe until 1800”, History of the Language Sciences, Vol. 2. pp. 1156–1163, Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Rocher, Rosane, Ludo Rocher (2012.) The Making of Western Indology: Henry Thomas Colebrooke and the East India Company. London: Routledge.

Šrepel, Milivoj (1899) Klasična filologija: uputa u pojedine struke klasične filologije, Zagreb: Naklada Matice hrvatske.

Windisch, Ernst (1917.) Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. Erster Teil. Straßburg: Karl J. Trübner.

Wüst, Walther (1929.) Indisch, Grundriss der indogermanischen Sprach- und Altertumskunde, Erforschung der indogermanischen Sprachen, Band 4, 1. Hälfte, Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter.