Povijest sanskrta

Naziv kolegija: Povijest sanskrta

Nastavnik: dr. sc. Ivan Andrijanić, doc.

ECTS: 2 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni kolegij za studente 2. – 4. godine preddiplomskog studija indologije i za sve studente koji su položili ispit iz Osnova sanskrtske gramatike 2

Oblik nastave: predavanja

Uvjeti za upis kolegija: Položeni ispit iz Osnove sanskrtske gramatike 2

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s jezičnom poviješću sanskrta, s društveno-povijesnim uvjetima u kojima se sanskrt koristio i razvijao kao i s kulturnom ulogom i značenjem sanskrta u razvoju civilizacije indijskoga potkontinenta.

Korištene metode: Predavanja, seminarski radovi.

Plan rada po tjednima:

 1. Uvodne napomene o sadržaju i ciljevima kolegija, ulozi kolegija u studiju i načinu rada. Pojam poredbenoga i povijesnoga jezikoslovlja.
 2. Uvod u povijest i metodologiju poredbenoga i povijesnoga jezikoslovlja, indoeuropska jezična porodica i mjesto indoiranskih jezika u njoj.
 3. Povijesna fonologija 1: fonološka struktura indoeuropskoga prajezika i glasovne promjene u razvoju u indoiranski.
 4. Povijesna fonologija 2: Glasovne promjene u razvoju staroindoarijskoga iz indoiranskoga.
 5. Povijesna fonologija 3: Fonološka struktura staroindoarijskoga jezika, povijest indoarijskih glasova.
 6. Povijesna fonologija 4: Fonološka struktura staroindoarijskoga jezika u povijesnoj i poredbenoj perspektivi.
 7. Povijesna morfologija 1: Razvoj morfološkoga ustrojstva staroindoarijskoga  jezika (deklinacije).
 8. Povijesna morfologija 2: Razvoj morfološkoga ustrojstva staroindoarijskoga jezika (konjugacije).
 9. Povijesna morfologija 3: Razvoj morfološkoga ustrojstva staroindoarijskoga jezika (glagolska imena i nepromjenjive riječi).
 10. Uvod u kulturnu povijest sanskrta. Opće značajke.
 11. Vedski jezik i vedski korpus; uloga i značaj Veda u oblikovanju civilizacije starodrevne Indije.
 12. Odnos staroindoarijskoga i srednjoindoarijskih jezika; značaj srednjoindoarijskih u širenju novih religijskih pokreta sredinom 1. tisućljeća pr. Kr.
 13. Uloga sanskrta u oblikovanju, čuvanju i prenošenju tekovina klasične indijske kulture i civilizacije. Epovi, kāvya, stručna i pripovjedačka književnost.
 14. Sanskrt u doba muslimanskih vladara.
 15. Sanskrt u moderno doba. Pitanje o statusu sanskrta u suvremenoj Indiji i suvremene kontroverze oko pitanja je li sanskrt mrtav ili živ jezik.

Obvezatna literatura:

Burrow, T. (1955.) The Sanskrit language, London: Faber and Faber

Izbor iz preporučene dodatne literature:

Mayerhofer, Manfred (1978) Sanskrit-Grammatik: mit sprachvergleichenden Erläuterungen Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Thumb, Albert (1958.) Handbuch des Sanskrit: Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen. Vol. 1,1, Grammatik: Einleitung und Lautlehre. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

Thumb, Albert (1959.) Handbuch des Sanskrit: Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen. Vol. 1,2, Grammatik : Formenlehre. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

Beekes, R.S.P. (1988.) A Grammar of Gatha-Avestan. Leiden: Brill; Burrow, Th. (1955.) The Sanskrit Language, London: Faber & Faber (str. 1–47)

Bloch, J. (1934.) L’Indo-Aryen du Véda aux temps modernes. Paris: Adrien Maisonneuve (eng. prijevod: Indo-Aryan, from the Vedas to modern times. Paris: Adrien Maisonneuve, 1965.)

Fortson, B.W. (2010.) Indo-European Language and Culture: an Introduction, Blackwell textbooks in linguistics 19, Chichester: Wiley Blackwell (str. 454–462)

Ghatage, A.M. (1962.) Historical Linguistics and lndo-Aryan Languages. Bombay: University of Bombay.

Gotō, T. (2013.) Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian Background. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Kuz’mina, Elena (2007.) The Origin of the Indo-Iranians, (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, Vol. 3), Leiden–Boston: Brill.

Mallory, James P. (2006.) Indoeuropljani: Zagonetka njihova podrijetla—jezik, arheologija, mit, Zagreb: Školska knjiga (Mallory, J.P. [1989.] In Search of the Indoeuropeans: Language, Archaeology and Myth, London: Thames & Hudson)

Pollock, Sheldon (2006) The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture and Power in Premodern India. Berkeley: University of California Press.