Elementi hindske gramatike 1

Elementi hindske gramatike 1

Naziv studija: Indologija
Ime nastavnika: Goran Kardaš
Naziv kolegija: Elementi hindske gramatike 1
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: predavanje
Broj ECTS bodova: 3
Ciljevi kolegija: Dati studentima osnove hindske gramatike kako bi na višim godinama samostalno mogli prevoditi različite tipove hindskih tekstova.
Sadržaj kolegija: Kako je riječ o studentima nepoznatom jeziku, imenovani kolegij započinje s izlaganjem glasovnog sustava hindskog jezika te pismom na kojemu se on piše (devanagari). Zatim se prelazi na morfološki sustav toga jezika (tvorba imenica, pridjeva, zamjenica, brojevi, prilozi), i započinje s izlaganjem finitnih glagolskih vremena.
Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Raspored rada (po tjednima):

1-2.

upoznavanje s devanagarskim pismom i glasovnim sustavom hindskog jezika, te se daju opće obavijesti o broju govornika toga jezika, teritorijalnoj rasprostranjenosti, njegovom podrijetlu i sl.

3.

imenice muškog roda

4.

imenice ženskog roda

5.

tvorba pridjeva i njihovo stupnjevanje (pozitiv, komparativ, superlativ)

6.

tvorba negotovog sadašnjeg vremena glagola biti, i sastavljanje prvih jednostavnih rečenica

7.

 osobne i pokazne zamjenice

8.

ostale zamjenice (upitne, odnosne, neodređene)

9.

kratko o hindskim prilozima i brojevima, sastavljanje hindskih rečenica s obzirom na do tada prijeđeno gradivo.

10.

uvod u hindski glagolski sustav, negotovo, gotovo i trajno sadašnje vrijeme; agentivna konstrukcija, participi.

11.

negotovo, gotovo i trajno prošlo vrijeme, daljnje vježbanje agentivne konstrukcije.

12.

Negotovo i gotovo pripovjedno vrijeme, vježbanje sastavljanja hindskih rečenica s elementima iz dotadašnjega gradiva.

13-15.

Nesloženo buduće vrijeme, uvod u hindske načine – tvorba negotovog, gotovog i trajnog prezumptiva. Vježbanje gradiva na rečenicama; prijevodi s hrvatskog na hindski, prepoznavanje vremena, prijelaznosti glagola, agentivna konstrukcija.

Osnovna literatura:
Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.

Dodatna literatura:
Kelogg, S. H. (/1/1865., /5/1975.), A Grammar of the Hindi Language, London.
Scholberg, H. C. (1940.), Concise Grammar of the Hindi Language, Oxford.
Bender, S. E. (1967.), Hindi Grammar and Reader, Philadelphia.
Nespital, Helmut (1989.), Verbal Aspects and Lexical Semantics in Indo-Aryan Languages: The Typology of of Verbal Expression (“Compound Verbs”) and their Relation to Simple Verbs, u: Studien zur Indologie und Iranistik 15, str. 159-196.
Nespital, Helmut (1997.), Dictionary of Hindi Verbs, str. iii – xviii, Allahabad.
Beskrovnyj (ur.) (1972.), Hindi – russkyj slovar’, I – II, Moskva.
Chaturvedi, M. & Tiwari, B. N. (1975.), A Practical Hindi-English Dictionary, Delhi.