Ispiti kod izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić u zimskome ispitnom roku

Sport u kulturi dalekoga istoka i Indije

31. siječnja u 18.30 u A-314

7. veljače u 18.30 u A-314

14. veljače u 18.30 u A-314

Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi

1. veljače u 9.30 u A-205

8. veljače u 9.30 u A-205

15. veljače u 9.30 u A-205

Osnove sanskrtske gramatike

3. veljače u 8.30 u A-128

10. veljače u 8.30 u A-128

17. veljače u 8.30 u A-128

Ostali i završni prema dogovoru el. poštom (iandrij@ffzg.hr)

Molimo da se svi prijave el. poštom za ispit jer se zbog bolesti nastavnika ne će održati ispiti najavljeni u ISVU u tjednu od 24. do 28. siječnja.

Sastanak sa studentima preddiplomskoga studija indologije

Sastanak sa studentima prve godine preddiplomskoga studija indologije održat će se u utorak, 12. listopada u 9.30 u A-205. Sastanak sa studentima starijih godina održat će se u 10.15 u A-205.

Nastava na preddiplomskome studiju indologije započinje u srijedu prema rasporedu. Za kolegije Indijska književnost, Sanskrtski seminar književni i Hindska konverzacija molimo da pričekate dodatne upute jer se čini da je odgođen dolazak gostujućega profesora Chandre Bhushana Jhaa i lektorice Sudipti Singh koji su trebali doći 11. listopada.

Ispiti kod izv. prof. dr. sc. Ivana Andrijanića u ljetnome ispitnom roku

a) Osnove sanskrtske gramatike (1-2)

  • četvrtak, 24. lipnja u 8.30.
  • četvrtak, 1. srpnja u 8.30.
  • četvrtak 8. srpnja u 8.30.

b) Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi (1-2)

  • utorak, 15. lipnja u 9.00.
  • utorak, 29. lipnja u 9.00.
  • utorak, 6. srpnja u 9.00.

c) Indijska književnost (1-6)

  • ponedjeljak, 21. lipnja u 9.00.
  • ponedjeljak, 28. lipnja u 9.00.
  • ponedjeljak, 5. srpnja u 9.00.

Sve ostalo po dogovoru el. poštom na adresu iandrij@ffzg.hr

Izvanredni ispitni rok kod asistentice Katarine Katavić

Izvanredni ispitni rok iz kolegija Niži hindski seminar održat će se u učionici A-205 između 19. i 30. travnja u terminu prema dogovoru. Dogovor termina moguć je do 15. travnja putem el. pošte i bit će objavljen naknadno.

Izvanredni ispitni rok iz kolegija Novoindijsko jezikoslovlje održat će se online.

Obavezna je prijava na adresu kkatavic@ffzg.hr.