Mr. sc. Krešimir Krnic

Viši predavač na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije

Rođen 1964. godine. Osnovnu školu završio u Ivancu, a srednju u Varaždinu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju indologije i filozofije 1989. godine. Od 1989. do 1991. studirao na poslijediplomskom studiju književnosti na Filozofskome fakultetu. Magistrirao 1994. godine s temom Elementi usmenog pjesništva i elementi klasične književnosti u Rāmāyaṇi. Od 1989. godine radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prvo na Odsjeku za opću lingvistiku i orijentalne studije, zatim na Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju, a potom na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije. Tjekom rada na magisteriju boravio je na studijskom boravku u Mysoreu u Indiji od siječnja do lipnja 1992. godine kao stipendist Vlade Republike Indije. Godine 2006. boravio je jedan semestar na sveučilištu Berkeley (University of California, Berkeley) u sklopu programa Junior Faculty Development Program posvećenog prvensteno razvoju metoda i načina podučavanja u visokom školstvu. Tijekom rada na Filozofskom fakultetu predavao je čitav niz predmeta vezanih uz sanskrtsku i hindsku gramatiku, sanskrtsku epsku književnost, indijsku kulturu i civilizaciju, a redovito sa studentima u sklopu hindskih i sanskrtskih seminara čita sanskrtske i hindske tekstove. Trenutno (šk. god. 2013/14.) predaje predmet Temelji indijske civilizacije, te izvodi dva hindska seminara (viši i niži) i jedan niži sanskrtski seminar na preddiplomskom studiju. Sudjeluje i u nastavi na diplomskom studiju u predmetu Indologija: metode, područja, pomagla, zadatci. Od samog početka (1994.) sudjeluje aktivno u organizaciji konferencije DICSEP, a jedan je od inicijatora studentske konferencije MESIC. Osim stručnim indološkim radom zanima se i za računalnu tipografiju i uporabu računala u nastavi. Uz to često grafički uređuje knjige sa zahtjevnijim tipografijama. Bavi se i prevođenjem s urdskog jezika.

Popis radova:

  1. Saadat Hasan Manto – nezaboravni majstor kratke priče. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 166 (4) (2012.) ; 51-56 (članak, znanstveni).
  2. Hanumān – božanstvo u usponu // Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio / Marjanić, Suzana ; Zaradija Kiš, Antonija (ur.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012.. Str. 195-208.
  3. Zdravka Matišić: Elementi hindske gramatike. // Suvremena lingvistika. 43/44 (1997) ; 409412 (prikaz).
  4. Interiorizacija žrtvenog čina u upanišadima, III. program Radio Zagreba, 1995.
  5. Indija i Slovenci, Kulture istoka br. 15, 1987. (prikaz izložbe)
  6. Pokušaj definiranja hinduizma, Kulture istoka br. 14, 1987. (stručni članak)
  7. Elementi usmenog pjesništva i elementi klasične književnosti u Vālmīkijevoj Rāmāyaṇi / magistarski rad. Zagreb : Filozofski falultet, 1994.

Prijevodi:

  1. A. F. Stenzler: Sanskrtska početnica.

Uredništvo:

Književna smotra 164 (4/2012): Pola stoljeća hrvatske indologije

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Return of the Song: The Milman Parry Collection and Its Reception in the World / Povratak pjesme: Zbirka Milmana Parryja i njeni recepcijski odjeci u svijetu, Tuzla 3-6. srpnja 2008.
“Parry-Lord’s theory and Rāmāyaṇa of Vālmīki’s Rāmāyaṇa”

JFDP Regional Conference / Service Learning: Implementation, Impact and Visibility – Presenting paper on Service Learning and Humanities (8. 2008.)
“Service Learning and Humanities”

Sanskrit Epics, Dramas and Purāṇas, seminar in Honour of Professor Horst Binkhaus, Kiel, 12th Octobre 2012.
“Elaboration of Themes in the Rāmāyaṇa”

Pogledaj bibliografiju na CROSBI