Ispitni termini

mr.sc. Krešimir Krnic, viši predavač

Niži sanskrtski seminar

Zimski ispitni rok 

30.1., 14.2., 20.2. 

Ljetni ispitni rok 

18.6., 25.7., 2.7. 

Jesenski ispitni rok 

3.9., 10.9., 17.9.

Viši hindski seminar

Zimski ispitni rok 

30.1., 14.2., 20.2. 

Ljetni ispitni rok 

18.6., 25.7., 2.7. 

Jesenski ispitni rok 

3.9., 10.9., 17.9.

Sanskrtski seminar epski I-IV

Zimski ispitni rok 

30.1., 14.2., 20.2. 

Ljetni ispitni rok 

18.6., 25.7., 2.7. 

Jesenski ispitni rok 

3.9., 10.9., 17.9.

Temelji indijske civilizacije I-II

Zimski ispitni rok 

28.1., 14.2., 18.2. 

Ljetni ispitni rok 

16.6., 23.7., 30.7. 

Jesenski ispitni rok 

1.9., 8.9., 15.9.

Katarina Katavić, asistentica

Novoindijsko jezikoslovlje I–II

Zimski ispitni rok 

30.1., 6.2., 20.2. 

Ljetni ispitni rok 

18.6., 25.6., 2.7. 

Jesenski ispitni rok 

3.9., 14.9., 17.9. 

Niži hindski seminar I–II:

Zimski ispitni rok 

28.1., 4.2., 18.2. 

Ljetni ispitni rok 

16.6., 23.6., 30.7. 

Jesenski ispitni rok 

1.9., 7.9., 15.9. 

Dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.

Indijske religije

Zimski ispitni rok

4.2., 11.2., 18.2.

Ljetni ispitni rok

16.6., 23.6., 30.6.

Jesenski ispitni rok 

1.9., 8.9., 15.9.

Uvod u indijsku filozofiju

Zimski ispitni rok

4.2., 11.2., 18.2.

Ljetni ispitni rok

16.6., 23.6., 30.6.

Jesenski ispitni rok 

1.9., 8.9., 15.9.

Prakrtski ili vedski seminar I-IV

Zimski ispitni rok

5.1., 12.2., 19.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok 

2.9., 9.9., 16.9.

Sanskrtski seminar stručni I–IV

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 19.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok 

2.9., 9.9., 16.9.

Avestički ili staroperzijski seminar

Zimski ispitni rok

5.1., 12.2., 19.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok 

2.9., 9.9., 16.9.

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Osnove hindske gramatike I.II

zimski ispitni rok 

30.1., 6.2., 13.2.

ljetni ispitni rok 

18.6., 25.6., 2.7.

jesenski ispitni rok 

3.9., 10.9., 17.9.

Sanskrtski seminar stručni I–IV

zimski ispitni rok 

30.1., 6.2., 13.2.

ljetni ispitni rok 

18.6., 25.6., 2.7.

jesenski ispitni rok 

3.9., 10.9., 17.9.

Buddhizam II

zimski ispitni rok 

30.1., 6.2., 13.2.

ljetni ispitni rok 

18.6., 25.6., 2.7.

jesenski ispitni rok 

3.9., 10.9., 17.9.

Višnja Grabovac, lektorica

Hindske jezične vježbe I–VI

zimski ispitni rok 

30.1., 6.2., 20.2.

Ljetni ispitni rok

15.6., 25.6., 2.7.

Jesenski ispitni rok

31.8., 17.9., 24.9.

Buddhizam I

zimski ispitni rok 

30.1., 6.2., 20.2.

Ljetni ispitni rok

15.6., 25.6., 2.7.

Jesenski ispitni rok

31.8., 17.9., 24.9.

dr. sc. Jyoti Sharma

Hindske jezične vježbe VII-VIII

Zimski ispitni rok

27.1., 3.2., 10.2.

Ljetni ispitni rok

15.6., 22.6., 29.6.

Jesenski ispitni rok

31.8., 7.9., 14.9.

Hindska konverzacija I-II

Zimski ispitni rok

27.1., 3.2., 10.2.

Ljetni ispitni rok

15.6., 22.6., 29.6.

Jesenski ispitni rok

31.8., 7.9., 14.9.

izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić

Indijska književnost I-VI

zimski ispitni rok 

27.1, 3.2, 17.2.

ljetni ispitni rok 

15.6, 22.7, 29.7.

jesenski ispitni rok 

7.9, 14.9, 21.9

Sport u kulturi dalekoga istoka

zimski ispitni rok 

27.1, 3.2, 17.2.

ljetni ispitni rok 

15.6, 22.7, 29.7.

jesenski ispitni rok 

7.9, 14.9, 21.9.

Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I-II

zimski ispitni rok 

28.1, 4.2, 18.2.

ljetni ispitni rok 

16.6, 23.6, 30.7.

jesenski ispitni rok 

1.9, 8.9; 15.9

Osnove sanskrtske gramatike I-II

zimski ispitni rok 

6.2., 13.2., 20.2

ljetni ispitni rok 

18.6, 25.6, 2.7.

jesenski ispitni rok 

3.9., 17.9., 24.9

Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci I–II

zimski ispitni rok 

29.1, 5.2, 12.2.

ljetni ispitni rok 

17.6, 24.7, 1.7.

jesenski ispitni rok 

2.9, 9.9, 16.9

dr. sc. Ljatif Demir, poslijedoktorand

Uvod u romski jezik I-II

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok

10.9., 17.9., 24.9.

Uvod u književnost i kulturu Roma I i II

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok

10.9., 17.9., 24.9.

Romski jezik I–IV

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok

10.9., 17.9., 24.9.

Književnost Roma I–IV

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok

10.9., 17.9., 24.9.

Kultura Roma I–IV

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok

10.9., 17.9., 24.9.

Povijest Roma I–IV

Zimski ispitni rok

29.1., 5.2., 12.2.

Ljetni ispitni rok

17.6., 24.6., 1.7.

Jesenski ispitni rok

10.9., 17.9., 24.9.

mr. sc. Fatime Demir, lektorica

Metodika nastave romskog jezika I–IV

Zimski ispitni rok

30.1., 6.2., 13.2.

Ljetni ispitni rok

18.6., 27.6., 2.7.

Jesenski ispitni rok

11.9., 18.9., 25.9.

Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti I–IV

Zimski ispitni rok

30.1., 6.2., 13.2.

Ljetni ispitni rok

18.6., 27.6., 2.7.

Jesenski ispitni rok

11.9., 18.9., 25.9.

Jaewon Rae, lektorica

Korejski jezik I–II

Zimski ispitni rok

27.1., 28.1.

Ljetni ispitni rok

17.6., 18.6., 19.6.

Jesenski ispitni rok

23.9., 24.9., 25.9.